Monday, 6 June 2011

Weird hard drive issues.

I came across a hard drive yesterday (an old maxtor 250gb) that was refusing to mount and making some very, very strange noises. Since it's all backed up, I had no qualms about opening it to see what was going on.

Having it spin up while open answered some of my questions:If only that sound was a little more rhythmic, you could do great things with it.
But the platters: the platters were crazy. magnetic material had been spread wildly over the whole drive, and had interesting sandy patterns on the disks themselves. The inner section of the platter is deeply marked from the read head scraping it.


And best of all, it happened to ALL THREE platters. The exact same markings, on both sides of the platters. I've dismantled quite a few damaged drives, but none presenting like this.


And then we get to the read heads in the drive itself - And suddenly it becomes more clear. Look at the bottom head, there - that's incredibly badly out of place. 
I'm hesitant to say whether the bottom read head could have caused all that by being obviously out of place (and rubbing against the motor, causing some of that noise). I'm guessing that a serious physical jolt knocked the whole armature slightly out of alignment and gradually led to this.

1 comment:


 1. - Mọi người chuẩn bị, chúng ta tới Viễn Cổ Hổ Tộc.

  Thanh âm của Nhạc Thành truyền ra từ bên trong Hạo Thiên Tháp, đủ để mấy trăm người nghe thấy.

  - Xoẹt xoẹt.dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Từng luồng khí tức truyền ra, tất cả mọi người đều đình chỉ tu luyện, hơn hai mươi ngày này, lại có mấy đội viên thuộc đội hộ vệ Kim Long đột phá, từ cửu tinh đột phá tới thập tinh ̣

  Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, Trầm Linh, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Đại Song Tiểu Song bọn họ mới đột phá mấy tháng trước dĩ nhiên không có dấu hiệu đột phá.

  Nhạc Thành cũng cảm thấy tu vi của mình cũng được nâng cao không ít, từ thành Hạo Đặc trở lại Song Phong thành mất ba tháng, từ Song Phong thành tới đây mất hai tháng, tổng cộng là năm tháng, trong năm tháng này Nhạc Thành tu luyện ở đây so với bên ngoài còn tốt hơn mười năm.

  ReplyDelete